BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zawalenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawalenie się" po polsku

zawalenie się

rzeczownik
 1. collapse ***
  • zawalenie się, zapadnięcie się, runięcie, opadnięcie (np. budynku, tunelu) [UNCOUNTABLE]
   Due to the tunnel's collapse, the train service is unavailable. (Ze względu na zwalenie się tunelu, usługi kolejowe są niedostępne.)
   What caused the collapse of the building? (Co spowodowało runięcie budynku?)
   The balloon's collapse made everyone unhappy, as they wanted to see it fly. (Opadnięcie balonu zasmuciło wszystkich, bo chcieli zobaczyć jak on lata.)
 2. cave-in
  • zapadnięcie się, zawalenie się (np. dachu)
   The cave-in of our roof cost us a lot of money. (Zawalenie się naszego dachu kosztowało nas mnóstwo pieniędzy.)
   Because of the cave-in of the tunnel, we have to delay the construction. (Z powodu zapadnięcia się tunelu musimy opóźnić budowę.)
 3. collapsing
 4. lapsing
czasownik
 1. tank ***
phrasal verb
 1. muck something up
 1. make a hash of something
czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [INTRANSITIVE]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. lapse *
  • zawalić się, zaniknąć, skończyć się (np. projekt, przyjaźń)
   The project has lapsed due to insufficient funds. (Projekt zawalił się z powodu niedostatecznych środków.)
   Our friendship lapsed when she betrayed me. (Nasza przyjaźń się skończyła, kiedy ona mnie zdradziła.)
   We can't let our customs lapse. (Nie możemy pozwolić naszym zwyczajom zaniknąć.)
phrasal verb
 1. cave in
idiom
 1. buckle under something
  • zawalić się, runąć (np. pod wpływem ciężaru)
   That shelf will buckle under all these books. (Ta półka zawali się pod tymi wszystkimi książkami.)
   The roof of my house buckled under the weight of snow. (Dach mojego domu runął pod ciężarem śniegu.)
 2. buckle under
 3. go down the plughole , go down the pan , także: down the pan , go down the tubes , go down the chute
rzeczownik
 1. swamping
 2. encumbering formal , także: incumbering

powered by  eTutor logo