BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przegrać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przegrać coś" po polsku

obrazek do "lose" po polsku
czasownik
 1. lose *****
  • przegrać (np. w zawodach) [przechodni/nieprzechodni]
   Our team lost 4-1. (Nasz zespół przegrał 4-1.)
   We need to discuss why you lost an election. (Musimy przedyskutować, dlaczego przegrałeś w wyborach.)
 2. miss *****
  • przegrać (np. mecz) [przechodni]
   My favourite football team missed an important match last week. (Moja ulubiona drużyna piłkarska przegrała ważny mecz w zeszłym tygodniu.)
idiom
 1. come up short  
 2. take a pounding
 3. fall in a battle  
 4. come to grief
 5. take a beating

przegrać coś

czasownik
 1. tank ***
czasownik
 1. trail ***
phrasal verb
 1. go down ***
  • przegrywać (np. zawody, wybory)
   She went down by one vote. (Ona przegrała jednym głosem.)
   I can't go down, I sacrificed my job and my family for this election! (Nie mogę przegrać, poświęciłem pracę i rodzinę dla tych wyborów!)
idiom
 1. lose the day  
  Our team always loses the day. (Nasza drużyna zawsze przegrywa.)

Powiązane zwroty — "przegrać coś"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przegrana = defeat +4 znaczenia
przegrany = loser +1 znaczenie
przygrywka = prelude +1 znaczenie
inne
przymiotnik
przegrany = lost +7 znaczeń
przysłówek
sromotnie (przegrać) = roundly

powered by  eTutor logo