"przegrać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przegrać" po polsku

przegrać

obrazek do "lose" po polsku
czasownik
 1. lose *****
  • przegrać (np. w zawodach) [przechodni/nieprzechodni]
   Our team lost 4-1. (Nasz zespół przegrał 4-1.)
   We need to discuss why you lost an election. (Musimy przedyskutować, dlaczego przegrałeś w wyborach.)
 2. miss *****
  • przegrać (np. mecz) [przechodni]
   My favourite football team missed an important match last week. (Moja ulubiona drużyna piłkarska przegrała ważny mecz w zeszłym tygodniu.)
idiom
 1. come up short  
 2. take a pounding
 3. fall in a battle  
 4. come to grief
 5. take a beating
czasownik
 1. tank ***
czasownik
 1. trail ***
phrasal verb
 1. go down ***
  • przegrywać (np. zawody, wybory)
   She went down by one vote. (Ona przegrała jednym głosem.)
   I can't go down, I sacrificed my job and my family for this election! (Nie mogę przegrać, poświęciłem pracę i rodzinę dla tych wyborów!)
idiom
 1. lose the day  
  Our team always loses the day. (Nasza drużyna zawsze przegrywa.)

Powiązane zwroty — "przegrać"

czasownik
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przegrana = defeat +4 znaczenia
przegrany = loser +1 znaczenie
przygrywka = prelude +1 znaczenie
inne
przymiotnik
przegrany = lost +7 znaczeń
przysłówek
sromotnie (przegrać) = roundly +1 znaczenie
walkowerem (np. wygrać, przegrać) = by default

"przegrać" — Słownik kolokacji angielskich

take a beating kolokacja
 1. take czasownik + beating rzeczownik = zostać pokonany, przegrać
  Zwykła kolokacja

  He is 36 and has taken a beating over the years.

  Podobne kolokacje:
come to grief kolokacja
 1. come czasownik + grief rzeczownik = lec w gruzach, przegrać
  Zwykła kolokacja

  This made it almost certain that they would come to grief.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo