"nagrać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagrać" po polsku

nagrać

czasownik
 1. remake *
  • nagrać (nową wersję utworu), nakręcić (nową wersję dawnego filmu)
czasownik
 1. tape ***   [przechodni/nieprzechodni]
  I taped their conversation in the office. (Nagrałem ich rozmowę w biurze.)
  I taped my voice. (Nagrałem swój głos.)
  One of the spectators taped our performance. (Jeden z widzów nagrał nasz występ.)
 2. record *****   [przechodni/nieprzechodni]
  They recorded their latest album in just one month. (Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca.)
  Children recorded their voices and were playing them back. (Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.)
 3. videotape ***
  • nagrywać, zapisywać na taśmie wideo
   Can you videotape his concert for me? I can't watch it now. (Czy możesz nagrać dla mnie jego koncert? Nie mogę go teraz obejrzeć.)
   The entire action was videotaped by two men working for the government. (Cała czynność została nagrana przez dwóch mężczyzn pracujących dla rządu.)
 4. track ****
 5. run *****
  • nagrywać (np. o taśmie) [przechodni/nieprzechodni]
   The match is currently running on a tape. (Mecz jest właśnie nagrywany na taśmę.)
   Each attempt must be ran on a tape. (Każda próba musi być nagrana na taśmę.)
 6. enregister
 7. tape record  
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
czasownik
 1. self tape

powered by  eTutor logo