"nagrywać na wideo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagrywać na wideo" po polsku

nagrywać na wideo

czasownik
  1. video **** , vid informal  
    My parents videoed my first steps. (Moi rodzice nagrali na wideo moje pierwsze kroki.)
    Did you video her dance? (Czy nagrałeś na wideo jej taniec?)
    You should video your son's first words. (Powinieneś nagrać na wideo pierwsze słowa twojego syna.)

powered by  eTutor logo