"nagrywanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagrywanie" po polsku

nagrywanie

rzeczownik
 1. recording **
  • nagrywanie, rejestrowanie [UNCOUNTABLE]
   Over the next few years, the group did very little recording. (Przez kilka następnych lat grupa robiła bardzo niewiele nagrywań.)
  • nagrywanie
   Recording the film is forbidden. (Nagrywanie filmu jest zabronione.)
   Can you help me with recording their wedding? (Czy możesz mi pomóc z nagrywaniem ich ślubu?)
 2. taping  
 3. tape recording  
 4. running **
  • nagrywanie (np. o taśmie)
 5. enregistering
czasownik
 1. tape ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I taped their conversation in the office. (Nagrałem ich rozmowę w biurze.)
  I taped my voice. (Nagrałem swój głos.)
  One of the spectators taped our performance. (Jeden z widzów nagrał nasz występ.)
 2. record *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  They recorded their latest album in just one month. (Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca.)
  Children recorded their voices and were playing them back. (Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.)
 3. videotape ***
  • nagrywać, zapisywać na taśmie wideo
   Can you videotape his concert for me? I can't watch it now. (Czy możesz nagrać dla mnie jego koncert? Nie mogę go teraz obejrzeć.)
   The entire action was videotaped by two men working for the government. (Cała czynność została nagrana przez dwóch mężczyzn pracujących dla rządu.)
 4. track ****
 5. run *****
  • nagrywać (np. o taśmie) [INTRANSITIVE]
   I ran the match and watched on the next day. (Nagrałem mecz i obejrzałem go kolejnego dnia.)
   Did you run that? (Nagrałeś to?)
 6. enregister
 7. tape record  
phrasal verb
 1. lay something down , lay down something *
czasownik
 1. remake *

"nagrywanie" — Słownik kolokacji angielskich

tape recording kolokacja
 1. tape rzeczownik + recording rzeczownik = nagrywanie
  Bardzo silna kolokacja

  He used the tape recordings from the 2001 production in the performance.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo