BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czyjaś gra" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjaś gra" po polsku

czyjaś gra

rzeczownik
 1. somebody's game *****  
  You were just a pawn in his game. (Byłeś tylko pionkiem w jego grze.)
  I will not take part in her game. (Nie wezmę udziału w jej grze.)

gra

obrazek do "play" po polsku
rzeczownik
 1. game *****
  • gra (np. komputerowa, planszowa) [policzalny]
   Would you like to take part in our game? (Czy chciałbyś wziąć udział w naszej grze?)
   She has always loved playing games. (Ona zawsze uwielbiała grać w gry.)
  • gra (czyjeś umiejętności) [policzalny]
   I admire Agnieszka Radwańska's game. She's great at playing tennis. (Podziwiam grę Agnieszki Radwańskiej. Ona świetnie gra w tenisa.)
   His game is getting better. (Jego gra się polepsza.)
 2. play *****
  • gra, zabawa, rozrywka [niepoliczalny]
   My kids love the play of hide and seek. (Moje dzieci uwielbiają zabawę w chowanego.)
   I'm bored, do you know any plays? (Nudzi mi się, znasz jakieś gry?)
  • akcja, gra [niepoliczalny]
   Their play was a disaster, no wonder we lost. (Ich gra była katastrofą, nic dziwnego, że przegraliśmy.)
   We shook our hands after the play. (Po grze podaliśmy sobie ręce.)
 3. act *****
  • udawanie, gra [tylko liczba pojedyncza]
   I think her smile was just an act. (Myślę, że jej uśmiech był tylko grą.)
   Was he really happy or was it rather an act? (Czy on naprawdę był szczęśliwy, czy było to raczej udawanie?)
 4. acting *
 5. sport *****
  • zabawa, gra przestarzale [policzalny]
   It's a good sport for small children. (To dobra zabawa dla małych dzieci.)
   I used to like this sport when I was little. (Lubiłem tę grę, kiedy byłem mały.)
 6. word game
 7. jeu
 8. gameplay
 9. flat joint
wykrzyknik
 1. sorted
obrazek do "play" po polsku obrazek do "play" po polsku obrazek do "play" po polsku
czasownik
 1. play *****
  • bawić się, grać [przechodni/nieprzechodni]
   The children are playing in a garden. (Dzieci bawią się w ogrodzie.)
   Can I play with your dog? (Czy mogę pobawić się z twoim psem?)
   A boy is playing with a cat. (Chłopiec bawi się z kotem.)
   The children are playing in the park. (Dzieci bawią się w parku.)
  • grać (na instrumencie) [przechodni/nieprzechodni]
   I have been playing the piano for 3 years. (Gram na pianinie od 3 lat.)
   I play three instruments. (Gram na trzech instrumentach.)
   Can you play any instrument? (Czy umiesz grać na jakimś instrumencie?)
  • grać (np. w piłkę nożną, w karty, w szachy) [przechodni/nieprzechodni]
   How about playing basketball? (Może byśmy zagrali w koszykówkę?)
   He's playing dominoes for a living. (On żyje z grania w domino.)
  • grać (np. na scenie) [przechodni]
   It's the first time he has played a lead role. (Po raz pierwszy zagrał główną rolę.)
   I can't play a supporting role! I'm too talented for that! (Nie mogę grać roli drugoplanowej! Jestem na to zbyt utalentowany!)
 2. game *****
  • grać, pogrywać (nieuczciwie, ale legalnie)  AmE
   Don't game with me, I know your secrets. (Nie pogrywaj sobie ze mną, znam twoje tajemnice.)
   She's trying to game but she doesn't know they told me the truth. (Ona próbuje grać, ale nie wie, że oni powiedzieli mi prawdę.)
 3. act *****
 4. enact **
 5. rip **
  • grać, rzępolić [nieprzechodni]
   Stop ripping, I can't listen to this! (Przestań rzępolić, nie mogę tego słuchać!)
   I left the room when he took the guitar and started to rip - it was terrible. (Wyszedłem z pokoju, kiedy wziął gitarę i zaczął grać - to było okropne.)
   He rips on the violin and yet people listen to him. (On rzępoli na skrzypcach, a i tak ludzie go słuchają.)
 6. punt
  • grać (na wyścigach, giełdzie)
   Sometimes, I go to the horse races and punt. (Czasami chodzę na wyścigi konne i gram.)
 7. tootle
phrasal verb
 1. come over **
wykrzyknik
 1. Word up!

Powiązane zwroty — "czyjaś gra"

rzeczownik
gracz = player +3 znaczenia
golf (gra w golfa) = golf
nagranie = track +1 znaczenie
wygrana = prize +2 znaczenia
granie = gaming +1 znaczenie
zagrywka = serve +2 znaczenia
oczko (gra) = blackjack
czasownik
wygrywać = beat +2 znaczenia
przegrać = lose +1 znaczenie
nagrywać = tape +3 znaczenia
trąbić (grać na trąbce) = trump
bębnić (grać na bębnach) = drum
phrasal verb

powered by  eTutor logo