"rejestrowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rejestrowanie" po polsku

rejestrowanie

rzeczownik
 1. recording **
  • nagrywanie, rejestrowanie [UNCOUNTABLE]
   Over the next few years, the group did very little recording. (Przez kilka następnych lat grupa robiła bardzo niewiele nagrywań.)
  • rejestrowanie
   Push this button to start recording. (Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć rejestrowanie.)
 2. enregistering
 3. registering
czasownik
 1. record *****   [TRANSITIVE]
  Did your camera record the accident? (Czy twoja kamera zarejestrowała wypadek?)
  The cameras recorded the theft. (Kamery zarejestrowały kradzież.)
 2. register ***
 3. log **
  • rejestrować, notować
   You should log everything he says. (Powinieneś notować wszystko, co on mówi.)
   Her phone calls were logged. (Jej rozmowy telefoniczne były rejestrowane.)
 4. enregister
phrasal verb
 1. account for something ***
czasownik
 1. charter **
  • zarejestrować (np. firmę)
   I have to charter my company. (Muszę zarejestrować swoją firmę.)
czasownik
 1. sign up *
  • zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
   She signed up for cooking classes. (Ona zapisała się na lekcje gotowania.)
   Would you like to sign up and receive our daily newsletter? (Czy chciałbyś się zarejestrować i otrzymywać nasz codzienny biuletyn?)
   Sign up and win in the lottery! (Zarejestruj się i wygraj w loterii!)
   link synonim: register
phrasal verb
 1. check into

powered by  eTutor logo