"zarejestrować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarejestrować się" po polsku

zarejestrować się

czasownik
 1. sign up *
  • zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
   She signed up for cooking classes. (Ona zapisała się na lekcje gotowania.)
   Would you like to sign up and receive our daily newsletter? (Czy chciałbyś się zarejestrować i otrzymywać nasz codzienny biuletyn?)
   Sign up and win in the lottery! (Zarejestruj się i wygraj w loterii!)
   link synonim: register
 2. register ***
  • zarejestrować się (np. w serwisie internetowym) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You have got to register in order to enter this website. (Musisz się zarejestrować, żeby wejść na tę stronę internetową.)
   link synonim: sign up
phrasal verb
 1. check into
  • zarejestrować się (w szpitalu, w ośrodku leczniczym)
   He checked into rehab. (On zarejestrował się na odwyku.)
   Check into the doctor, you are sick. (Zarejestruj się u lekarza, jesteś chory.)
czasownik
 1. record *****   [TRANSITIVE]
  Did your camera record the accident? (Czy twoja kamera zarejestrowała wypadek?)
  The cameras recorded the theft. (Kamery zarejestrowały kradzież.)
 2. log **
  • rejestrować, notować
   You should log everything he says. (Powinieneś notować wszystko, co on mówi.)
   Her phone calls were logged. (Jej rozmowy telefoniczne były rejestrowane.)
 3. enregister
phrasal verb
 1. account for something ***
czasownik
 1. charter **
  • zarejestrować (np. firmę)
   I have to charter my company. (Muszę zarejestrować swoją firmę.)

Powiązane zwroty — "zarejestrować się"

rzeczownik
rejestr = record +9 znaczeń
rejestracja = registration +1 znaczenie
rejestrowanie = recording +2 znaczenia
rejestrator = recorder +4 znaczenia
przymiotnik
czasownik

"zarejestrować się" — Słownik kolokacji angielskich

sign up kolokacja
 1. sign czasownik + up particle = zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
  Bardzo silna kolokacja

  The care is free, but parents must sign up their children.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo