BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"rejestr" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rejestr" po polsku

rejestr

rzeczownik
 1. record *****
  • zapis, protokół, rejestr
   These records are not complete. (Te zapisy nie są kompletne.)
   All records have been filed. (Wszystkie zapisy zostały zarchiwizowane.)
   I listened to the whole record and made notes. (Wysłuchałem całego protokołu i sporządziłem notatki.)
 2. figures ***
  • liczby, dane liczbowe, kartoteka, rejestr, teczka, akta [PLURAL]
   I hired an accountant to keep track of my company's figures. (Zatrudniłem księgowego, by pilnował danych liczbowych mojej firmy.)
   These figures don't lie. (Te liczby nie kłamią.)
 3. roll , ****
  • rejestr, lista [COUNTABLE]
   The roll of the students is not finished yet. (Lista uczniów nie jest jeszcze skończona.)
   Have you already signed onto the roll? (Czy już się zapisałaś na listę?)
 4. registry
  • rejestr (baza danych)
   This item does not appear in our registry. (Ten przedmiot nie znajduje się w naszym rejestrze.)
 5. ledger
  • rejestr, księga rachunkowa, księga główna
   Your contribution will be noted in the ledger. (Twój wkład zostanie zapisany w rejestrze.)
   They keep the records of all their expenses in this ledger. (Oni trzymają zapisy wszystkich swoich wydatków w tym rejestrze.)
 6. register ***
 7. stop , *****
 8. log **
 9. log book , także: logbook
 10. accumulator
  • rejestr (część procesora przechowująca dane)

Powiązane zwroty — "rejestr"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo