"akta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akta" po polsku

akta

rzeczownik
 1. figures ***
 2. proceedings , *  
 3. dossier , , fact files  

akt

rzeczownik
 1. act *****
  • akt (prawny), uchwała, ustawa technical [COUNTABLE]
   A new act was issued on October 23, 2008. (Nowa ustawa została opublikowana 23 października 2008.)
   Have you heard about this new act? (Czy słyszałeś o tej nowej ustawie?)
  • akt (w sztuce teatralnej, operze) [COUNTABLE]
   She plays a small part in the fifth act. (Ona odgrywa małą rolę w piątym akcie.)
   Critics say that Act One is a masterpiece. (Krytycy mówią, że Akt Pierwszy jest arcydziełem.)
  • akt (krótki występ), numer sceniczny [COUNTABLE]
   Our next act is a juggling act. (Nasz następny numer to numer z żonglowaniem.)
   He came up with a new act - everyone loved it. (Wymyślił nowy numer sceniczny - wszystkim bardzo się podobał.)
 2. nude *
  • akt (obraz, zdjęcie lub rzeźba przedstawiająca nagą postać) [COUNTABLE]
 3. nude picture , nude photograph , nude
  • nagie zdjęcie, akt
   She sent him her nudes and he posted them on Facebook. (Ona wysłała mu swoje nagie zdjęcia, a on opublikował je na Facebooku.)
 4. legal instrument
 1. act of something ***
  • akt czegoś (np. wiary)
   It was an act of his trust, now you can't let him down. (To był akt jego zaufania, nie możesz go teraz zawieść.)
   His last act of violence was reported to the police. (Jego ostatni akt przemocy został zgłoszony na policję.)

powered by  eTutor logo