Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"mierzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mierzyć" po polsku

mierzyć

czasownik
 1. measure *****
  • mierzyć, oceniać [przechodni]
   Will you be able to measure the results of these changes? (Czy będziecie w stanie ocenić wyniki tych zmian?)
   I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict. (Nie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.)
  • mierzyć (być określonej długości lub szerokości) [przechodni]
 2. point ***** , pt (skrót) *
  • celować, mierzyć (np. z broni) [przechodni]
   He pointed the bow at the audience, so he was ordered to leave the stage. (Wycelował łuk w kierunku widowni, więc nakazano mu opuścić scenę.)
   She pointed the gun at me, but I knew she wouldn't shoot. (Ona wycelowała pistolet w moim kierunku, ale wiedziałem, że nie strzeli.)
   link synonim: aim
 3. meter **  
  All new apartments had to be metered by law. (Wszystkie nowe mieszkania muszą być zmierzone zgodnie z prawem.)
 4. train ****
  • mierzyć, celować [przechodni]
   She trained a dart at me. (Ona wycelowała w moim kierunku rzutkę.)
   After an argument, the guy trained his pistol on her. (Po kłótni facet wycelował w nią swój pistolet.)
 5. gauge * , gage AmE
 6. take aim
  • celować, mierzyć
   You need to take careful aim every time. (Musisz dokładnie wycelować za każdym razem.)
 7. register ***
 8. mete , mete out   dawne użycie
 9. pretrain
phrasal verb
 1. weigh somebody up
czasownik
 1. assail

Powiązane zwroty — "mierzyć"

rzeczownik
rozmiar = size +3 znaczenia
miara = measure +3 znaczenia
pomiar = survey +1 znaczenie
miernik = standard +2 znaczenia
bezmiar = expanse +2 znaczenia
miarka = ruler +1 znaczenie
przymiarka = fitting +1 znaczenie
inne
czasownik
inne
phrasal verb
przymiotnik
idiom

"mierzyć" — Słownik kolokacji angielskich

take aim kolokacja
 1. take czasownik + aim rzeczownik = celować, mierzyć
  Bardzo silna kolokacja

  Who in his right mind would have taken dead aim at her?

powered by  eTutor logo