"przymierzyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przymierzyć coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymierzyć coś

... try on ... ... one of her customers try on one ...
phrasal verb
  1. try something on * , try on something  
    Can I try this shirt on? (Czy mogę przymierzyć tę koszulę?)
    She tried on the blue dress. (Ona przymierzyła niebieską sukienkę.)
    Come on, just try it on! (No dalej, przymierz to!)