KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

try something on, try on something = przymierzyć coś

... try on ...

Źródło: http://www.bodyscan.human.cornell.edu/scene26a9.html

przymierzyć coś

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can I try this shirt on? = Czy mogę przymierzyć tę koszulę?