przymierzyć coś

try something on, try on something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can I try this shirt on? = Czy mogę przymierzyć tę koszulę?