KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

try something on, try on something = przymierzyć coś

... one of her customers try on one ...

Źródło: http://www.nytimes.com/2008/01/02/world/middleeast/02designer.html

przymierzyć coś

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Can I try this shirt on? = Czy mogę przymierzyć tę koszulę?