PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"target" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "target" po angielsku

target , ****

obrazek do "target" po polsku
rzeczownik
 1. zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć) [policzalny]
  Most people don't even get close to those targets. (Większość ludzi nie osiąga takich celów.)
  You should focus on your target. (Powinieneś skupić się na swoim celu.)
  link synonimy: goal, aim, objective
 2. cel (ataku) [policzalny]
  She would be over the target in five more minutes. (Ona będzie nad celem za pięć minut.)
  Too much attention has made him feel like a target. (Zbyt dużo uwagi sprawiło, że czuł się jak cel.)
  link synonim: objective
 3. tarcza strzelnicza, obiekt (w który się strzela) [policzalny]
  You can use that box as a target. (Możesz użyć tego pudełka jako celu.)
  He took a couple of shots at the target. (Wystrzelił kilka strzałów w tarczę strzelniczą.)
czasownik
 1. celować (w coś), wybierać za cel (coś), namierzyć (kogoś lub coś) [przechodni]
  aim at, establish a goal
  The phone call should last long enough for us to be targeted. (Rozmowa telefoniczna powinna trwać wystarczająco długo żeby nas namierzyli.)
  The robber targeted my house because I'm rich. (Włamywacz wybrał mój dom za cel, bo jestem bogaty.)
  zobacz także: radio direction finding
 2. kierować (coś do kogoś) [przechodni]
  The advertisement is targeted at children. (Reklama skierowana jest do dzieci.)
  The money should be targeted at those who need it. (Pieniądze powinny być skierowane do potrzebujących.)
 3. upatrzyć; wybrać ofiarę
 4. celować (do kogoś lub czegoś); mieć na muszce; mieć na celowniku
  zobacz także: aimed target
przymiotnik
 1. docelowy (o miejscu), ostateczny (np. termin)
  The target market is women and men from age 18 to 40. (Rynek docelowy to kobiety i mężczyźni od lat 18 do 40.)
  What's the target date of our meeting? (Jaki jest ostateczny termin naszego spotkania?)
przysłówek
 1. docelowo, jako cel

Powiązane zwroty — "target"

przysłówek
on target = na czas, w terminie +1 znaczenie
rzeczownik
inne
przymiotnik
inne
czasownik
kolokacje