Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"cel wojskowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cel wojskowy" po polsku

"cel wojskowy" — Słownik kolokacji angielskich

military target kolokacja
 1. military przymiotnik + target rzeczownik = cel wojskowy (jako rozkaz)
  Bardzo silna kolokacja

  There was no report about whether military targets were hit.

  Podobne kolokacje:
military objective kolokacja
 1. military przymiotnik + objective rzeczownik = cel wojskowy
  Silna kolokacja

  "We are officially military objectives, which is a pain in the neck to say the least."

military purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cel wojskowy
 1. military przymiotnik + purpose rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  It was built between 1851and 1853 for military purposes and became a museum in 1887.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo