BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
czasownik + objective
Kolokacji: 38
achieve one's objectives • meet one's objectives • accomplish one's objective • reach one's objective • pursue objectives • ...
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. main objective = główny cel main objective
4. major objective = cel główny major objective
5. key objective = główny cel key objective
  • "We are officially military objectives, which is a pain in the neck to say the least."
  • "There is no military objective here that anyone can think of," he said.
  • Many political leaders have begun to question whether the Government has defined military objectives.
  • The operation was conducted as a campaign with limited military objectives.
  • They know how to cooperate and stay focused on their military objectives.
  • Nobody had told them that Berlin was no longer a major military objective.
  • Hitler, however, thought concentration on military objectives was more important.
  • Test 3: "Go in only with clear political and military objectives."
  • But within a month, most of the military objectives had been achieved.
  • These are political and military objectives with which we clearly disagree.
10. real objective = prawdziwy cel real objective
15. prime objective = główny cel prime objective
16. common objective = wspólny cel common objective
19. long-term objective = cel dalekosiężny, cel długoterminowy long-term objective
21. immediate objective = cel bezpośredni immediate objective
23. basic objective = podstawowy cel basic objective
24. initial objective = cel pierwszej litery initial objective
25. final objective = cel końcowy final objective
26. economic objective = gospodarczy cel economic objective
przyimek + objective
Kolokacji: 14
of one's objectives • to one's objective • in one's objective • on objectives • for objectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.