14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
czasownik + objective
Kolokacji: 38
achieve one's objectives • meet one's objectives • accomplish one's objective • reach one's objective • pursue objectives • ...
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. main objective = główny cel main objective
4. major objective = cel główny major objective
5. key objective = główny cel key objective
10. real objective = prawdziwy cel real objective
  • In real terms these overall objectives have been translated into a series of major development projects.
  • The overall objective of financial reports is to be relevant.
  • They work together to achieve the overall objectives of the organization.
  • "Our overall objective is to set up conditions where they can move back to their homes."
  • The overall objective of these measures is to facilitate trade.
  • The overall objective of the game is determined by the scenario being played.
  • You try to get them to identify with the overall corporate objectives.
  • Seven types of unit are available for use by the player to aid them in their overall objective.
  • The overall objective is to avoid different individual interpretations, which in the past have led to legal action.
  • The overall objective was to keep students from dropping out of school.
15. prime objective = główny cel prime objective
16. common objective = wspólny cel common objective
19. long-term objective = cel dalekosiężny, cel długoterminowy long-term objective
21. immediate objective = cel bezpośredni immediate objective
23. basic objective = podstawowy cel basic objective
24. initial objective = cel pierwszej litery initial objective
25. final objective = cel końcowy final objective
26. economic objective = gospodarczy cel economic objective
przyimek + objective
Kolokacji: 14
of one's objectives • to one's objective • in one's objective • on objectives • for objectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.