BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ultimate objective" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate objective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostateczny cel
  1. ultimate przymiotnik + objective rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Our ultimate objective is to make those communities better places to live."

powered by  eTutor logo