"ultimate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ultimate" po angielsku

ultimate **

przymiotnik
 1. ostateczny (np. wybór, decyzja)
  Is it your ultimate decision? (Czy to jest twoja ostateczna decyzja?)
  Our ultimate goal is to establish peace. (Naszym ostatecznym celem jest ustanowienie pokoju.)
  This is my ultimate choice, I won't change my mind. (To mój ostateczny wybór, nie zmienię zdania.)
 2. najwyższy, najważniejszy, fundamentalny, podstawowy
  I believe that this decision will cost James the ultimate price. (Wierzę, że ta decyzja będzie kosztowała Jamesa najwyższą cenę.)
  The right to vote is our ultimate right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
 3. najlepszy, nadzwyczajny, jedyny w swoim rodzaju potocznie
  He's the ultimate cook! (On jest nadzwyczajnym kucharzem!)
  I love him, he's the ultimate actor. (Kocham go, jest najlepszym aktorem.)
  My girlfriend is ultimate, I miss her so much. (Moja dziewczyna jest jedyna w swoim rodzaju, tak bardzo za nią tęsknię.)
 4. krańcowy, końcowy, ostatni (np. przystanek)
  We're getting off on the ultimate stop. (Wysiadamy na ostatnim przystanku.)
  You have to read the ultimate chapter. (Musisz przeczytać rozdział końcowy.)
  The teacher told me to stress the ultimate syllable. (Nauczyciel kazał mi zaakcentować ostatnią sylabę.)
 5. ultymatywny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szczyt (np. głupoty)
  This car is the ultimate in comfort and elegance. (Ten samochód to szczyt komfortu i elegancji.)
  This is the ultimate of my patience - I have to smoke. (To już szczyt mojej cierpliwości - muszę zapalić.)

powered by  eTutor logo