"ultimate goal" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostateczny cel
  1. ultimate przymiotnik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the ultimate goal is to take the companies involved to the court.