"main goal" — Słownik kolokacji angielskich

main goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny cel
  1. main przymiotnik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His main goal at the time was to make a lot of money.

    Podobne kolokacje: