BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"main character" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "main character" po angielsku

main character
lead character

The Detention” Main Character & comic process | Michelle Kondrich ...
rzeczownik
  1. główna postać
    Stella is the main character of my story. (Stella jest głównym bohaterem mojej historii.)

"main character" — Słownik kolokacji angielskich

main character kolokacja
  1. main przymiotnik + character rzeczownik = główna postać
    Bardzo silna kolokacja

    The first few books are each told from the main character's point of view.

powered by  eTutor logo