"fictional character" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postać fikcyjna
  1. fictional przymiotnik + character rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was the only fictional character to make the list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo