"main building" — Słownik kolokacji angielskich

main building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny budynek
  1. main przymiotnik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He led her to a small conference room on the third floor of the main building.