eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"main" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

main przymiotnik

main + rzeczownik
Kolokacji: 1115
main character • main road • main reason • main building • main street • main entrance • main line • main source • main event • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. main road = główna droga main road
3. main reason = główna przyczyna main reason
  • He led her to a small conference room on the third floor of the main building.
  • The school started with 50 students in one main building.
  • I watch him walk off toward the main building, which is the only way in or out.
  • The town and the sea can be seen from the second level of the main building.
  • A second story was added to the main building between 1848 and 1858.
  • Its main building, of the same name as the company, was built in 1896.
  • Now we'd all better get back to the main building.
  • In the early 1970s, a media center addition was added to the main building.
  • The main building of today was built between 1650 and 1660.
  • They were brought back to the main building and told to wait.
6. main entrance = wejście główne main entrance
8. main source = główne źródło main source
9. main event = główne wydarzenie main event
10. main course = danie główne main course
12. main campus = główny kampus main campus
13. main goal = główny cel main goal
14. main focus = środek ciężkości main focus
17. main route = główna trasa main route
19. main problem = główny problem main problem
20. main theme = zasadniczy wątek main theme
21. main hall = sala konferencyjna main hall
22. main concern = główny niepokój main concern
23. main objective = główny cel main objective
24. main thing = główna rzecz main thing
25. main difference = główna różnica main difference
26. main feature = cecha główna main feature
27. main rival = główny rywal main rival
28. main issue = główna kwestia main issue
29. main thoroughfare = główna ulica main thoroughfare
30. main draw = główne losowanie main draw
31. main protagonist = główny bohater main protagonist
32. main gate = główna bramka main gate
33. main square = rynek główny main square
34. main cause = główny powód main cause
35. main highway = główna droga publiczna main highway
36. main island = główna wyspa main island
37. main floor = piętro główne main floor
38. main antagonist = główny antagonista main antagonist
39. main function = główna funkcja main function
40. main component = główny składnik main component
41. main competitor = główny konkurent main competitor
42. main stage = główny etap main stage
43. main branch = główny oddział, główna gałaź (np. przemysłu, przedsiębiorstwa) main branch
44. main factor = główny czynnik main factor
45. main obstacle = główna przeszkoda main obstacle
46. main aim = główny cel main aim
47. main task = zadanie podstawowe main task
48. main ingredient = główny składnik main ingredient
49. main crop = uprawa główna main crop
50. main dish = danie główne main dish
51. main channel = kanał główny main channel
52. main sponsor = główny sponsor main sponsor
53. main target = główny cel main target
54. main advantage = główna zaleta main advantage
55. main element = główny element main element
56. main artery = arteria main artery
57. main port = główny port main port
58. main category = główna kategoria main category
59. main engine = główny silnik napędowy main engine
60. main idea = główny pomysł main idea
61. main altar = główny ołtarz main altar
62. main deck = główny pokład main deck
63. main corridor = główny korytarz main corridor
64. main library = główna biblioteka main library
65. main threat = główna groźba main threat
66. main thrust = główne pchnięcie main thrust
67. main tributary = główny dopływ main tributary
68. main topic = główny temat main topic
69. main villain = główny drań main villain
70. main hub = główna piasta main hub
71. main argument = główny argument main argument
72. main opponent = główny przeciwnik main opponent
73. main venue = główne miejsce main venue
74. main plot = główna fabuła main plot
75. main facade = główna fasada main facade
77. main Gates = główny Gates main Gates
78. main contribution = główny udział main contribution
79. main effect = główny efekt main effect
80. main lobby = główne lobby main lobby
81. main terminal = główny terminal main terminal
82. main priority = sprawa bezwzględnie najważniejsza main priority
83. main residence = główne miejsce zamieszkania main residence
84. main armament = główne uzbrojenie (np. czołgu) main armament
85. main mission = główna misja main mission
86. main challenge = główne wyzwanie main challenge
87. main instrument = główny instrument main instrument
88. main chamber = główna sala main chamber
89. main beneficiary = główny beneficjent main beneficiary
90. main avenue = główna aleja main avenue
91. main runway = główny pas startowy main runway
92. main staircase = główne schody main staircase
93. main stream = główny strumień main stream
94. main body = korpus main body
95. main office = główne biuro, centrala main office
96. main force = główna siła main force
97. main type = główny typ main type
98. main story = główna historia main story
100. main section = główna część main section
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 179

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.