"main stage" — Słownik kolokacji angielskich

main stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny etap
  1. main przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The main stage is going to be set up right outside.

    Podobne kolokacje: