"main room" — Słownik kolokacji angielskich

main room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny pokój
  1. main przymiotnik + room rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The kitchen is the main room on the south side of the ground floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo