"empty room" — Słownik kolokacji angielskich

empty room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pusty pokój
  1. empty przymiotnik + room rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They finally found an empty room on the top floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo