"empty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

empty przymiotnik

empty + rzeczownik
Kolokacji: 397
empty space • empty room • empty seat • empty bottle • empty house • empty glass • empty chair • empty stomach • empty street • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
2. empty room = pusty pokój empty room
  • They finally found an empty room on the top floor.
  • He went to the front and then through every empty room.
  • So does the image of an empty room with a woman's voice.
  • He saw one, an empty room in the back wall.
  • Then she left him alone in his suddenly empty room.
  • He turned from the window and looked about the empty room.
  • She got to her feet and looked around the empty room.
  • They found the doctor, who took them into an empty room.
  • He stood in the suddenly empty room for some time.
  • It was as if his nature were an empty room.
6. empty glass = pusta szklanka empty glass
7. empty chair = pusty przewodniczący empty chair
8. empty stomach = pusty żołądek empty stomach
9. empty street = pusta ulica empty street
10. empty building = pusty budynek empty building
11. empty shell = pusta muszla empty shell
12. empty cup = pusta filiżanka empty cup
13. empty box = puste pudło empty box
14. empty apartment = puste mieszkanie empty apartment
15. empty can = pusta puszka empty can
16. empty bed = puste łóżko empty bed
17. empty net = pusta siatka empty net
18. empty chamber = pusta sala empty chamber
19. empty air = puste powietrze empty air
20. empty table = wolny stół empty table
21. empty hand = pusta ręka empty hand
22. empty lot = pusty los empty lot
23. empty place = wolne miejsce empty place
24. empty eye = puste oko empty eye
25. empty promise = obiecanka empty promise
27. empty field = puste pole empty field
28. empty plate = pusty talerz empty plate
29. empty corridor = pusty korytarz empty corridor
30. empty sky = puste niebo empty sky
31. empty hall = pusta sala empty hall
32. empty land = pusta ziemia empty land
33. empty office = opustoszałe biuro empty office
34. empty road = pusta droga empty road
35. empty word = puste słowo empty word
36. empty nest = puste gniazdo (dom po odejściu dzieci) empty nest
37. empty spot = puste miejsce empty spot
38. empty feeling = puste uczucie empty feeling
39. empty year = pusty rok empty year
40. empty bag = pusta torba empty bag
41. empty mug = pusty kubek empty mug
42. empty set = zbiór pusty empty set
43. empty threat = próżna groźba, groźba bez pokrycia empty threat
44. empty container = kontener pusty empty container
45. empty bowl = pusta miska empty bowl
46. empty tank = pusty zbiornik empty tank
47. empty vessel = pusty statek empty vessel
48. empty car = pusty samochód empty car
49. empty shelf = pusta półka empty shelf
50. empty beach = pusta plaża empty beach
51. empty store = opustoszały sklep empty store
52. empty stage = pusty etap empty stage
53. empty desk = opustoszała redakcja empty desk
54. empty storefront = pusta witryna sklepowa empty storefront
55. empty pocket = pusta kieszeń empty pocket
56. empty gesture = pusty gest empty gesture
57. empty gun = niezaładowana broń empty gun
58. empty area = pusty obszar empty area
59. empty warehouse = pusty magazyn empty warehouse
60. empty cell = pusta cela empty cell
61. empty sack = pusty worek empty sack
62. empty hole = pusta dziura empty hole
63. empty belly = pusty żołądek empty belly
64. empty suit = niewykwalifikowana osoba postawiona na wysokim stanowisku, pozorant empty suit
65. empty case = pusty przypadek empty case
66. empty hallway = pusty przedpokój empty hallway
67. empty tomb = pusty grobowiec empty tomb
68. empty pool = pusty basen kąpielowy empty pool
69. empty square = pusty kwadratowy empty square
70. empty frame = pusta rama empty frame
71. empty plain = pusta równina empty plain
72. empty doorway = pusty otwór drzwiowy empty doorway
73. empty sea = puste morze empty sea
75. empty theater = pusty teatr empty theater
76. empty barrel = pusta beczka empty barrel
czasownik + empty
Kolokacji: 22
stand empty • sit empty • feel empty • leave empty • look empty • ...
przysłówek + empty
Kolokacji: 28
completely empty • virtually empty • largely empty • practically empty • seemingly empty • ...
empty + przyimek
Kolokacji: 18
empty for • empty at • empty of • empty in • empty except for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.