PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"empty beach" — Słownik kolokacji angielskich

empty beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pusta plaża
  1. empty przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the first scene, she is singing on an empty beach.

powered by  eTutor logo