KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"beautiful beach" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna plaża
  1. beautiful przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is considered the most beautiful beach in the city.

powered by  eTutor logo