Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"beautiful beach" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna plaża
  1. beautiful przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is considered the most beautiful beach in the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo