"empty eye" — Słownik kolokacji angielskich

empty eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puste oko
  1. empty przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The little creature was watching her with empty, serious eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo