"empty bottle" — Słownik kolokacji angielskich

empty bottle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pusta butelka
  1. empty przymiotnik + bottle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could tell you,' said Bill, looking at the nearly empty bottle in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo