"empty word" — Słownik kolokacji angielskich

empty word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puste słowo
  1. empty przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is said that during days in a time long past, peace was more than an empty word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo