"dark room" — Słownik kolokacji angielskich

dark room kolokacja
  1. dark przymiotnik + room rzeczownik = ciemnia
    Bardzo silna kolokacja

    What would happen if he were put in a cold, dark room?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo