Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"main theme" — Słownik kolokacji angielskich

main theme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadniczy wątek
  1. main przymiotnik + theme rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Peace and development are the main themes of the contemporary time.