eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"building" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

building rzeczownik

rzeczownik + building
Kolokacji: 353
office building • apartment building • brick building • stone building • administration building • Parliament building • ...
building + rzeczownik
Kolokacji: 162
building material • building block • building code • building boom • building owner • building contractor • building permit • ...
building + czasownik
Kolokacji: 218
building houses • building contains • building dating • building collapses • building undergoes • building features • building rises • ...
czasownik + building
Kolokacji: 253
list building • keep building • protect buildings • create buildings • contain several buildings • building is expanded • open in a building • ...
przymiotnik + building
Kolokacji: 558
historic building • main building • tall building • public building • commercial building • residential building • high-rise building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • He led her to a small conference room on the third floor of the main building.
  • The school started with 50 students in one main building.
  • I watch him walk off toward the main building, which is the only way in or out.
  • The town and the sea can be seen from the second level of the main building.
  • A second story was added to the main building between 1848 and 1858.
  • Its main building, of the same name as the company, was built in 1896.
  • Now we'd all better get back to the main building.
  • In the early 1970s, a media center addition was added to the main building.
  • The main building of today was built between 1650 and 1660.
  • They were brought back to the main building and told to wait.
5. public building = budynek użyteczności publicznej public building
7. residential building = budynek mieszkalny residential building
10. industrial building = budowla przemysłowa industrial building
13. nearby building = budynek znajdujący się obok nearby building
14. separate building = oddzielny budynek separate building
17. adjacent building = budynek przyległy adjacent building
19. notable building = budynek znakomitości notable building
22. concrete building = budowla betonowa concrete building
24. empty building = pusty budynek empty building
25. six-story building = budynek sześć-historia six-story building
29. Victorian building = Wiktoriański budynek Victorian building
30. rectangular building = prostokątny budynek rectangular building
31. one-story building = jeden-historia budynek one-story building
32. dilapidated building = rozpadający się budynek, walący się budynek, zniszczony budynek dilapidated building
33. adjoining building = przylegając do budynku adjoining building
35. modern building = nowoczesny budynek modern building
36. entire building = cały budynek entire building
38. medieval building = średniowieczny budynek medieval building
39. red-brick building = czerwony-ceglany budynek red-brick building
44. beautiful building = piękny budynek beautiful building
45. postwar building = powojenny budynek postwar building
47. low building = niski budynek low building
48. whole building = cały budynek whole building
49. huge building = olbrzymi budynek huge building
50. big building = gmaszysko big building
52. religious building = religijny budynek religious building
53. academic building = naukowy budynek academic building
54. permanent building = stały budynek permanent building
55. grand building = okazały budynek grand building
56. white building = biały budynek white building
57. single building = jeden budynek single building
58. green building = budownictwo ekologiczne green building
59. only building = jedyny budynek only building
63. important building = ważny budynek important building
64. great building = świetny budynek great building
66. central building = budynek znajdujący się w centrum miasta central building
67. gray building = budynek szarego gray building
68. low-rise building = kilkupiętrowy dom low-rise building
73. prominent building = budynek rzucający się w oczy prominent building
74. square building = kwadratowy budynek square building
75. long building = długi budynek long building
76. little building = mało budynku little building
77. famous building = sławny budynek famous building
78. city-owned building = budynek należący do miasto city-owned building
79. two-storey building = dwupiętrowy budynek two-storey building
80. private building = osobisty budynek private building
81. elegant building = elegancki budynek elegant building
82. impressive building = imponujący budynek impressive building
83. civic building = miejski budynek civic building
84. individual building = pojedynczy budynek individual building
85. Romanesque building = Romański budynek Romanesque building
86. massive building = masywny budynek massive building
87. local building = pobliski budynek local building
88. magnificent building = wspaniały budynek magnificent building
89. red brick building = czerwony ceglany budynek red brick building
91. handsome building = okazały budynek handsome building
92. Georgian building = Mieszkaniec Georgii budynek Georgian building
93. simple building = prosty budynek simple building
94. traditional building = tradycyjny budynek traditional building
96. derelict building = opuszczony budynek derelict building
97. squat building = przysadzisty budynek squat building
99. seven-story building = budynek siedem-historia seven-story building
100. similar building = podobny budynek similar building
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 117
przyimek + building
Kolokacji: 52
by buildings • including buildings • in front of the building • with buildings • on top of the building • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.