"present building" — Słownik kolokacji angielskich

present building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny budynek
  1. present przymiotnik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The present building is at least the third church on the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo