"elegant building" — Słownik kolokacji angielskich

elegant building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancki budynek
  1. elegant przymiotnik + building rzeczownik
    Silna kolokacja

    Long, elegant buildings that looked as if they were made of sea coral.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo