"elegant restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

elegant restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancka restauracja
  1. elegant przymiotnik + restaurant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A more elegant restaurant, called Venus, is to open next week on the second floor.

powered by  eTutor logo