Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"elegant woman" — Słownik kolokacji angielskich

elegant woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancka kobieta
  1. elegant przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some of the most elegant women in London come through these doors.