KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"elegant room" — Słownik kolokacji angielskich

elegant room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elegancki pokój
  1. elegant przymiotnik + room rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There you are, in an elegant room with a view that these three people knew well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo