"room" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

room rzeczownik

rzeczownik + room
Kolokacji: 325
dining room • living room • hotel room • locker room • emergency room • conference room • control room • guest room • engine room • ...
room + rzeczownik
Kolokacji: 57
room temperature • room service • room rate • room door • room number • room apartment • dining room table • living room floor • ...
room + czasownik
Kolokacji: 123
room overlooking • room contains • room seems • room holds • room looks • room starts • room costs • room begins • room goes • ...
czasownik + room
Kolokacji: 284
dress rooms • make room • allow room • find room • provide room • create room • offer rooms • go to one's room • ...
przymiotnik + room
Kolokacji: 360
empty room • dark room • front room • darkened room • separate room • spacious room • crowded room • windowless room • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. empty room = pusty pokój empty room
4. front room = pokój dzienny, pokój od ulicy, pokój gościnny, bawialnia front room
8. crowded room = pokój stłoczono się crowded room
9. spare room = pokój gościnny spare room
10. windowless room = pokój bez okien windowless room
12. cramped room = zahamowany pokój cramped room
13. adjacent room = przyległy pokój adjacent room
14. ample room = dostateczny pokój ample room
17. double room = pokój dwuosobowy (z jednym dużym łóżkiem lub dwoma pojedynczymi) double room
18. tiny room = maleńki pokój tiny room
19. narrow room = wąski pokój narrow room
20. clean room = czysty pokój (pomieszczenie o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza) clean room
21. outer room = zewnętrzny pokój outer room
22. bare room = pusty pokój bare room
23. green room = poczekalnia dla artystów green room
24. quiet room = pomieszczenie, w którym może przebywać zdenerwowana lub niepanująca nad sobą osoba (np. płaczące dziecko) quiet room
25. secret room = tajemny pokój secret room
  • There you are, in an elegant room with a view that these three people knew well.
  • She nodded, and he left them alone in the elegant room.
  • There was no tall, dark figure in the elegant room.
  • She found herself in a spacious and elegant private sitting room.
  • Often the most elegant room was reserved for this purpose.
  • Look around the elegant room and you will see that almost everyone is eating pasta.
  • I read the ingredients slowly, look at the elegant dining room and know it's time to go.
  • "You mean you do not find this room elegant enough?"
  • The inn has four small, elegant dining rooms on the first floor.
  • He led the way through sliding doors into an elegant dining room.
27. extra room = dodatkowy pokój extra room
28. high-ceilinged room = high-ceilinged pokój high-ceilinged room
29. airy room = pokój przestronny i widny airy room
31. little room = mało pokoju little room
32. single room = pokój jednoosobowy single room
33. common room = sala ogólnodostępna, świetlica common room
34. entire room = cały pokój entire room
35. inner room = wewnętrzny pokój inner room
36. upper room = wieczernik upper room
37. whole room = cały pokój whole room
38. comfortable room = wygodny pokój comfortable room
39. bright room = widny pokój bright room
40. warm room = ciepły pokój warm room
41. huge room = olbrzymi pokój huge room
42. vast room = olbrzymi pokój vast room
44. great room = świetny pokój great room
45. white room = sterylnie czysta hala, w której montuje się rakiety kosmiczne white room
46. special room = specjalny pokój special room
47. public room = publiczny pokój public room
48. old room = stary pokój old room
49. different room = inny pokój different room
50. long room = długi pokój long room
51. new room = nowy pokój new room
52. central room = centralny pokój central room
53. adjoining room = przylegając do pokoju adjoining room
54. ready room = gotowy pokój ready room
55. standard room = standardowy pokój standard room
56. open room = otwarty pokój open room
57. cold room = komora chłodnicza cold room
58. cavernous room = otchłanny pokój cavernous room
59. circular room = kolisty pokój circular room
60. square room = kwadratowy pokój square room
61. second-floor room = drugi-podłoga pokój second-floor room
62. grand room = okazały pokój grand room
63. formal dining room = formalny pokój stołowy formal dining room
64. low room = niski pokój low room
65. cozy room = przytulny pokój cozy room
66. underground room = podziemny pokój underground room
67. dim room = ciemny pokój dim room
68. available room = dostępny pokój available room
69. additional room = dodatkowy pokój additional room
70. nice room = ładny pokój nice room
71. silent room = cichy pokój silent room
72. interior room = pokój wnętrza interior room
73. only room = jedyny pokój only room
74. beautiful room = piękny pokój beautiful room
75. pleasant room = przyjemny pokój pleasant room
76. enormous room = ogromny pokój enormous room
77. rear room = tylny pokój rear room
78. rectangular room = prostokątny pokój rectangular room
79. air-conditioned room = klimatyzowany pokój air-conditioned room
80. smoke-filled room = miejsce podejmowania ważnych decyzji smoke-filled room
81. cool room = odjazdowy pokój cool room
82. nearby room = pokój znajdujący się obok nearby room
83. high room = wysoki pokój high room
84. blue room = niebieski pokój blue room
85. cheap room = tani pokój cheap room
86. simple room = prosty pokój simple room
87. sunny room = słoneczny pokój sunny room
88. closed room = zamknięty pokój closed room
89. ground-floor room = pokój na parterze ground-floor room
90. best room = najlepszy pokój best room
91. strange room = dziwny pokój strange room
92. modern room = nowoczesny pokój modern room
93. free room = wolny pokój free room
94. low-ceilinged room = low-ceilinged pokój low-ceilinged room
95. hidden room = ukryty pokój hidden room
96. luxurious room = luksusowy pokój luxurious room
97. dingy room = obskurny pokój dingy room
98. wood-paneled room = drewniany-płycinowy pokój wood-paneled room
99. individual room = pojedynczy pokój individual room
100. cluttered room = zagracony pokój cluttered room
przyimek + room
Kolokacji: 36
per room • to one's room • including room • by room • across the room • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.