"Italian restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

Italian restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Włoska restauracja
  1. Italian przymiotnik + restaurant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He told us not to go to an Italian restaurant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo