"local restaurant" — Słownik kolokacji angielskich

local restaurant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalna restauracja
  1. local przymiotnik + restaurant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their first meeting, at a local restaurant, was a different matter.

powered by  eTutor logo