Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"primary goal" — Słownik kolokacji angielskich

primary goal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny cel
  1. primary przymiotnik + goal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think her primary goal is to help these people, then continue on our way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo