ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ultimate fate" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate fate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższy los
  1. ultimate przymiotnik + fate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was sold in 1960 and her ultimate fate is unknown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo